Skip to main content
 

Campa Cúla4

Campa Cúla4

Campa Cúla4

Campa Cúla4

Campa Cúla4

Campa Cúla4


Campa 5 - Lá 2 1-22

Rátáil Tuismitheora: G

Ní raibh na meáin chomh tábhachtach riamh is atá anois. Anois agus muid sáinnithe sa mbaile, tá muid ag brath ar na meáin ar bhealach amháin nó ar bhealach eile chun nuacht a fháil, le teagmháil a dhéanamh lena chéile agus chun siamsaíocht a chur ar fáil. Cuirfidh Caitlín Nic Aoidh seachtain shuimiúil i láthair ag díriú ar na gnéithe éagsúla a bhaineann leis na meáin. Cuirfear i gcuimhne dúinn a thábhachtaí is atá sé a bheith airdeallach agus sábháilte ar líne. Foghlaimeoimid le nithe a roinnt go sábháilte, le clár raidió a chur le chéile agus nuachtán a chur in eagar.

Chéad Taispeántas: 25 Lun

Rogha Fotheidil

Tá deacrachtaí le fotheidil ar roinnt ‘browsers’ faoi láthair. Tá muid ag obair iad seo a chuir ina gceart. Idir an dá linn, tá siad ar fáil ar an APP IOS (saor in aisce le íoslódáil).

Le fotheidil a roghnú, brú cc ag bun an scáileáin.

Má tá fotheidil Ghaeilge cruthaithe againn, is féidir iad seo a roghnú in áit na bhfotheideal béarla.

Má tá tú ag breathnú ar Explore 8 nó ar Windows ’95 nó níos sine, ní oibreoidh na roghanna nua. Is gá mar sin uasghrádú ar do árdán.

Déan teagmháil linn má tá aon deacracht agat.

Sraith spraíúil agus shiamsúil a dhíreoidh ar fhorbairt oideachais, lúthchleasaíochta agus cultúir an aosa óig. Beidh téama nua gach seachtain. Á cur i láthair ag Orla Ní Fhinneadha, Diarmuid Ó Mathúna, Jules Ní Chonchubhair, Máire Treasa Ní Dhubhghaill agus Caitlín Nic Aoidh.
 
Beidh cúig champa le téamaí éagsúla á reachtáil ag Campaí Cúla4, a thabharfaidh deis do pháistí réimse leathan suimeanna a chur i gcleachtadh. Beidh láithreoir difriúil ar gach campa freisin, láithreoirí iad a bhfuil saineolas acu ar ábhair an champa.
 
Seachtain a hAon – Na hEalaíona Traidisiúnta. Beidh Orla Ní Fhinneadha, láitheoir aimsire le TG4 agus múinteoir bunscoile i mbun an chéad champa a bheidh dírithe ar na hEalaíona traidisiúnta. Is múinteoir bunscoile as Conamara í Orla Ní Fhinneadha le B.Oid, M.Oid agus DGCS. Tá duaiseanna amhránaíochta buaite aici ag an Oireachtas agus ag an bhFleadh Cheoil. Oibríonn sí go crua chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn i measc glúin óg i gConamara.
Beidh gach gné de na hEalaíona Traidisiúnta á chur i láthair ag Orla sa champa, ó amhráin ar an sean-nós, stíleanna éagsúla damhsa, fillíocht, luibíní agus rap fiú. Beidh aíonna ar nós Cillian ó Donnchadha ag cur comhairle faoi dhrámaíocht agus scileanna aisteoireachta, Seóna a bheidh ag múineadh poirt ar an bhfeadóg i gcúig cheacht i gcaitheamh na seachtaine. Seachtain spraíúil, cheolmhar a bheidh ann agus spreagfaidh sí gach duine againn le dul i mbun cumadóireachta.
 
Seachtain a Dó – Bia, Folláine & An Nádúr – Tá Diarmuid Ó Mathúna ar ais!! An Corcaíocht a mheall gach duine lena chuid oideas gach seachtain ar Cúla4 ar Scoil. Is aoibheann leis a bheith ag ithe. Is mar sin a chaitheann sé a chuid ama ar fad, istigh sa chistin ag réiteach agus ag ithe bia. Nuair nach mbíonn sé ag ithe nó ag réiteach bia bíonn sé ag smaoineamh faoi, ag caint faoi nó ag scríobh faoi bhia. Beidh Diarmuid ag cur miasanna blasta eile os ár gcomhair agus cuirfidh sé bia eile ó áiteanna éagsúla ar fud an domhain os ár gcomhair chomh maith. Feicfimid mar shampla an turas a dhéanann bia ó fheirm i Meiriceá thas go pláta in Inis Oírr! Beidh cúpla aoi speisialta eile aige ag cur síos ar bhia agus ar an dúlra thart timpeall na hÉireann agus beimid ag foghlaim faoi champáil amuigh faoin aer.
 
Seachtain a Trí – An Teicneolaíocht & an Chruthaitheacht (STEAM) – Beidh Jules Ní Chonchubhair ó Techspace i mbun an champa teicneolaíochta agus cruthaitheachta. Tá cúlra ag Jules le hinnealtóireacht fuaime agus le ríomhairí. Is breá léi bealaí nua cruthaitheacha a aimsiú chun oiliúint STEAM a thabhairt do chách. Tá spéis ar leith aici timpeallacht chuimsitheach a chruthú d’oideachas STEAM. I gcomhthéacs an domhain a bhfuil cónaí orainn sa lá atá inniu ann, áit a bhfuil gach duine ag brath ar an teicneolaíocht le nasc a choimeád lena chéile, cuirfidh Jules seachtain siamsúil a fhreagróidh an “cén fáth, cén chaoi agus cén uair” trí fhiosrúchán agus spraoi. Ó theicneolaíocht go innealtóireacht, beidh muid ag foghlaim faoin domhan thart orainn.
 
Seachtain a Ceathair – Spórt & Aclaíocht – Cuirfidh Máire Treasa Ní Dhubhghaill an campa spóirt agus aclaiochta i láthair. Is í Máire Treasa aghaidh aitheanta “Rugbaí Beo” ar TG4. Beidh fonn ar pháistí éirí ó na suíocháin agus páirt a ghlacadh san aclaíocht le Máire Treasa. Foghlaimeoimid conas fanacht sláintiúil agus folláin sa bhaile agus feicfimid na spóirt ar fad is féidir linn a imirt. Beidh aíonna éagsúla in a teannta ag cur síos ar gach réimse spóirt ó pheil, júdó go seoltóireacht. Seachtain spraíúil spóirtiúíl í seo agus lán d’fhuinneamh.
 
Seachtain a Cúig – Na Meáin Chumarsáide (teilifís, raidio, podchraoltaí, vlogáil, scríbhneoireacht) – tá deis anseo nascadh isteach le RnaG, Tuairisc, Iriseoirí Gaeilge &rl. Ní raibh tábhacht riamh leis na meáin mar atá anois. Agus muid ag fanacht sa bhaile, tá muid ag brath ar na meáin ar bhealach amháin nó ar bhealach eile chun nuacht a fháil, le fanacht i dteagmháil lena chéile agus chun siamsaíocht a chur ar fáil. Beidh meabhrúcháin rialta maidir leis an tslí ba chóir fanacht sábháilte ar líne agus conas nithe a roinnt go sábháilte. Foghlaimeoimid conas clár raidió a chur le chéile, conas nuachtán a chur in eagar. Beidh Caitlín Nic Aoidh ag láithriú seachtain shuimiúil agus na gnéithe éagsúla a bhaineann leis na meáin á chur i láthair aici. Is as Cloich Cheannfhaola i nGaeltacht Thír Chonaill do Chaitlín. Chaith sí cúpla bliain ag múinteoireacht sula ndeachaigh sí i dtreo na meáin. Tá sí ag obair le TG4 ó bhí 2015 ann mar láithreoir aimsire agus leanúnachais agus tá réimse cláir déanta ó cláir beo go cláir réamhthaifeadta aici. Tá taithí aici ar na meáin shóisialta agus na meáin dhigiteach chomh maith le bheith os comhair an cheamara.
 

Féach