Cúla4 ar Scoil - Dé hAoine 29 Bealtaine | Seinnteoir | Cúla4 | Súil Eile Skip to main content
 

Cúla4 ar Scoil

Luan - Aoine @ 10am

Cúla4 ar Scoil

Luan - Aoine @ 10am

Cúla4 ar Scoil

Luan - Aoine @ 10am


Dé hAoine 29 Bealtaine 1-30

Rátáil Tuismitheora: G

Cúla4 ar Scoil. Clár siamsúil scoile bunaithe ar ghnéithe de churaclam na bunscoile agus ar théamaí éagsúla gach seachtain. Sa bhaile téama na seachtaine seo.

Chéad Taispeántas: 29 Bea

Rogha Fotheidil

Tá deacrachtaí le fotheidil ar roinnt ‘browsers’ faoi láthair. Tá muid ag obair iad seo a chuir ina gceart. Idir an dá linn, tá siad ar fáil ar an APP IOS (saor in aisce le íoslódáil).

Le fotheidil a roghnú, brú cc ag bun an scáileáin.

Má tá fotheidil Ghaeilge cruthaithe againn, is féidir iad seo a roghnú in áit na bhfotheideal béarla.

Má tá tú ag breathnú ar Explore 8 nó ar Windows ’95 nó níos sine, ní oibreoidh na roghanna nua. Is gá mar sin uasghrádú ar do árdán.

Déan teagmháil linn má tá aon deacracht agat.

Ceachtanna

 

Cúla4 ar Scoil – Seachtain 7 | 1-5 Meitheamh

Mé Féin

“Mé Féin” téama na seachtaine seo agus beidh na múinteoirí ag breathnú ar thréithe fisiciúla agus ar thréithe pearsanta an duine. Beidh iontrálacha dialainne á léamh agus á scríobh ag na bunranganna agus beifear ag díriú ar phróifíl carachtair a chumadh sna hardranganna.

Labhróidh Caitríona linn faoin gcaoi a gcabhraíonn an chéadfa “radharc” linn le heolas a bhailiú i dtaobh na timpeallachta. Déanfaidh Fiachra cur síos dúinn ar an bhfeidhm atá ag an gcóras riospráide. Chomh maith leis sin, cabhróidh sé linn an cinneadh ceart a dhéanamh faoi rudaí ar nós Caitheamh Tobac tríd na tosca a mbíonn tionchar acu ar na roghanna a dhéanaimid a mhíniú.

I measc na gceachtanna eile a bheidh idir lámha againn, foghlaimeoimid le féinphortráid níos cruinne a tharraingt; le leabhrán simplí staire a chur le chéile; agus cuirfear dhá phíosa éagsúla ceoil i láthair agus déanfar luas, dinimic, tuinairde an dá phíosa ceoil chomh maith leis na mothúcháin a chuireann siad in iúl a phlé sa cheacht ceoil.

Sa rang Mata imreoidh Caitríona cluiche rangaithe linn agus tabharfaidh deis dúinn ár scileanna dealaithe (le hathainmniú) a chleachtadh agus beidh Fiachra ag díriú ar línte siméadracha sa timpeallacht a aithint agus a tharraingt chomh maith lenár scileanna meastacháin agus méadaithe a chleachtadh.
 

Bígí linn gach lá Luan go Aoine ag a 10am ar TG4. Beidh ceachtanna ó na cláir le feiceáil ar YouTube Cúla4 agus is féidir breathnú siar ar na cláir ar cula4.com
Cuirfear fáilte roimh rannpháirtíocht na bpáistí sa bhaile le linn an chláir Cúla4 ar Scoil; agus is féidir pictiúir nó físeáin a sheoladh isteach chuig an gclár. Beidh an t-ábhar ar fáil freisin ar líne ar cula4.com agus ar YouTube Cúla4.

Féach