Cúla4 ar Scoil - An tSamhain - Clár 8 | Seinnteoir | Cúla4 | Súil Eile Skip to main content
 

Cúla4 ar Scoil

Luan go Déardaoin @ 10:00 & 16:00

Cúla4 ar Scoil

Luan go Déardaoin @ 10:00 & 16:00

Cúla4 ar Scoil

Luan go Déardaoin @ 10:00 & 16:00

Cúla4 ar Scoil

Luan go Déardaoin @ 10:00 & 16:00

Cúla4 ar Scoil

Luan go Déardaoin @ 10:00 & 16:00

Cúla4 ar Scoil

Luan go Déardaoin @ 10:00 & 16:00


An tSamhain - Clár 8 2-32

Rátáil Tuismitheora: G

'An tSamhain' téama na seachtaine seo. Beidh imeachtaí na Samhna á gceiliúradh againn, i gcomhar le Baboró, an fhéile idirnáisiúnta do dhaoine óga chomh maith leis an spraoi a bhíonn againn ar Oíche Shamhna! Beidh Múinteoir Orla ag múineadh amhráin agus damhsa ar an sean-nós dúinn agus díreoidh an Múinteoir Caitríona ar an dreas cainte agus agallamh beirte. Féachfar ar dhánta traidisiúnta ar nós 'An Púca' agus 'An Damhán Alla agus an Mhíoltóg' agus sa rang matamaitice breathnófar ar shonraí a léiriú agus a léirmhíniú, lena n-áirítear picteagraim, blocghraf, marcanna scóir agus píchairteacha!

Chéad Taispeántas: 22 Dfo

Rogha Fotheidil

Tá deacrachtaí le fotheidil ar roinnt ‘browsers’ faoi láthair. Tá muid ag obair iad seo a chuir ina gceart. Idir an dá linn, tá siad ar fáil ar an APP IOS (saor in aisce le íoslódáil).

Le fotheidil a roghnú, brú cc ag bun an scáileáin.

Má tá fotheidil Ghaeilge cruthaithe againn, is féidir iad seo a roghnú in áit na bhfotheideal béarla.

Má tá tú ag breathnú ar Explore 8 nó ar Windows ’95 nó níos sine, ní oibreoidh na roghanna nua. Is gá mar sin uasghrádú ar do árdán.

Déan teagmháil linn má tá aon deacracht agat.

 

Cúla4 ar Scoil | Coicís 5 | 2ú – 13ú Samhain


 

Téama: Éadaí

Tá an téama “Éadaí” fite fuaite trí cheachtanna na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL Sna hArdranganna, beidh Múinteoir Caitríona ag taispeáint lúbanna éagsúla na cniotála dúinn. Sna ranganna staire, déanfar plé ar athruithe éagsúla ar na faisin le céad bliain anuas. Pléifidh Múinteoir Orla agus Múinteoir Caitríona dathanna agus ábhair san eolaíocht agus san OSPS leagfaidh siad béim mhór ar shábháilteacht bhóthair agus choisithe. Tá ceachtanna áille ealaíne ullmhaithe chomh maith ag ár gcuid múinteoirí ina ndéanfaidh siad colláis le fabraic agus snáithín chomh maith le teicnící “ceangail is dathaithe” a thaispeáint.

I gceachtanna mata na mbunranganna beidh múinteoir Orla ag díriú ar méideanna agus meáchain nithe éagsúla a rangú agus a ordú chomh maith le straitéisí le seicheamh uimhreacha leis an mBata Comhairimh a chur i láthair.Sna hArdranganna, beidh múinteoir Caitríona ag leagadh béime ar Chodáin agus déanfaidh sí comparáid idir na faid a bhaineann le héadaí éagsúla. Bainfidh sult as na ceachtanna!
 
Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cúla4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar YouTube Cula4.
 
Cuirfear fáilte roimh rannpháirtíocht na bpáistí sa bhaile le linn an chláir Cúla4 ar Scoil; agus is féidir pictiúir nó físeáin a sheoladh isteach chuig an gclár. Beidh an t-ábhar ar fáil freisin ar líne ar cula4.com agus ar YouTube Cúla4.

Féach