Skip to main content
 

Solas

Ag Teastáil:

  • Píosa cárta nó páipéir
  • Rialóir
  • Siosúr
  • Peann agus pinn daite
  • Rud éigin ciorclach chun dathú timpeall air
  • Peann luaidhe nó cipín

Treoracha

1. Tarraing ciorcal ar an gcárta agus gearr amach é agus roinn an ciorcal isteach ina pháirteanna cothroma, ceann le haghaidh gach dath den tuar ceatha.
2. Ansin gearr amach an ciorcal.

3. Tá ort gach páirt a dhathú isteach le gach dath sa tuar ceatha.

4. Déan poll i lár an chiorcail le peann luaidhe nó leis an gcipín agus brú tríd é chun rud éigin atá cosúil le caiseal (spinning top) a dhéanamh.

5. Anois don chuid spraíúil, tá ort an peann luaidhe a rothlú ar a phointe bairr, ar nós a dhéanfá le caiseal, sa chaoi go rothlaíonn an cárta timpeall an-sciobtha.

6. B’fhéidir go dtógfadh sé cúpla babhta ort chun é a fháil ag obair ach tabharfaidh tú faoi deara an chaoi a mbreathnaíonn an cárta bán nuair a rothlaíonn sé.

Agus cén chaoi a n-oibríonn sé?
De réir mar a rothlaíonn an cárta dathanna sách sciobtha ní féidir lenár súile gach dath a fheiceáil astu féin mar sin feiceann muid an seacht dath ag an am céanna agus breathnaíonn sé gur dath bán atá orthu – díreach ar nós solas na gréine!

Ag teastáil

Féach

Déan sa mBaile é

Do it at Home

Breise

Extra

Láithreoirí

Presenters